Agenda:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/website home

Welkom op de website van Stichting Seniorenraad Berg en Dal.

 

De Seniorenraad is een beleidsorgaan voor de gemeente dat gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die voor senioren van belang zijn, en wel op de terreinen wonen, welzijn, zorg, veiligheid en vervoer. Hierbij gaat het om collectieve belangenbehartiging, en niet om de belangen van individuele senioren. De Seniorenraad streeft er naar om zo vroeg mogelijk in het beleidsproces betrokken te zijn, om zo effectief mogelijk mede het beleid vorm te geven. Zij doet dat vanuit de ervaring dat het lastig is om eenmaal geformuleerde beleidsvoorstellen wezenlijk bij te sturen.

 

De samenstelling van de Seniorenraad kent een spreiding over de diverse kernen van de gemeente Berg en Dal. Hierbij zijn van de elf beschikbare plaatsen er vijf gereserveerd als kwaliteitszetels voor vertegenwoordigers/leden van de diverse ouderen- en seniorenbonden.

 

De Seniorenraad is als volgt samengesteld:
Herman Verblackt, Groesbeek:  voorzitter
Jan van Loon, Groesbeek:  secretaris
Sjef Wieland, Ooij:   penningmeester
Gerard van Ewijk, Groesbeek: vice-voorzitter, KBO Groesbeek/De Horst
Anke de Coole-Feenstra,  Groesbeek
Wilm Janssen,  Groesbeek-Breedeweg, Bond voor Senioren Breedeweg
Thérès Wieland-Ruth,  Beek
Jo Willemsen,  Millingen,  KBO Millingen a/d Rijn
Harry Deeken,  Millingen
Paul Ekelschot,  Leuth


Vacature kwaliteitszetel ouderenbonden, op te vullen vanuit de oude gemeente Ubbergen.

 

De Seniorenraad is donateur van de stichting LOIS (Landelijk Ondersteunings- en Informatiecentrum Seniorenbeleidsadvisering). Deze stichting biedt ondersteuning aan al diegenen die gemeenten adviseren over ouderenbeleid. U kunt informatie over deze stichting vinden op www.loisweb.nl .