Agenda:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/website home

Jaarplan 2017 Seniorenraad gemeente Berg en Dal

 

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van harmonisatie van bestaand beleid onder de oude gemeenten tot geldend beleid voor de nieuwgevormde gemeente Berg en Dal. Er is nu weer ruimte voor nieuw beleid. Hierin zullen we als Seniorenraad proactief, gevraagd en ongevraagd adviseren. Primair richten we ons op het belang van de senioren, 55+, maar met oog voor het algemeen belang van alle burgers, waarbij we ruimte willen geven aan burgerinitiatieven, en deze ook willen ondersteunen.
 

De beleidsvelden waar we ons op richten zijn Zorg & Welzijn, Wonen, Vervoer / Mobiliteit en Veiligheid. De WMO zien wij niet als een apart beleidsveld omdat het zich over vrijwel alle beleidsvelden uitstrekt. De WMO heeft tot doel het vergroten van participatie en zelfredzaamheid van burgers met een chronische ziekte, beperking of aandoening. Hierbij is het welbevinden van deze burgers essentieel. Nederland heeft het VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking en chronische ziekte geratificeerd. Dit heeft geleid tot de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte voor onderwijs, werk, vervoer en wonen. Onlangs is dit uitgebreid met goederen en diensten, zodat de wet ook geldt voor winkels, restaurants, theaters, sportverenigingen, leveranciers etc., etc. Wij zullen hier aandacht voor vragen in alle beleidsvoornemens.

 

Hier vindt u het jaarplan 2019:
 

Jaarplan 2019