Agenda:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/website home

Jaarverslag:

 

Hieronder vindt u het jaarverslag van 2018.
Het is te downloaden in PDF formaat.

 

Jaarverslag 2018

 

 

Afkortingen:

Platform WVG/BTB = platform wet voorzieningen gehandicapten/bereikbaarheid, toegankeliijkheid en bruikbaarheid 
Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning 
SMV = Sociaal Maatschappelijke Visie (deeluitwerking van de Strategische Visie Groesbeek 2025) 
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
GGD = gemeentelijke gezondheidsdienst 
ZZG =  Zorggroep Zuid Gelderland 
SWG = Stichting Welzijn Groesbeek 
LOIS = landelijk overleg- en informatieorgaan seniorenraden