Informatie

Advies- en overlegorgaan gemeente:
De Seniorenraad adviseert de gemeente Berg en Dal over ouderenbeleid.
Daarbij zet de Seniorenraad zich actief in voor de belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder in de gemeente Berg en Dal. Er wordt door de Seniorenraad voornamelijk gevraagd en ongevraagd geadviseerd aan het college van burgemeester en wethouders, maar zo nodig ook aan raadscommissies en gemeenteraad. Er is een aantal keren per jaar overleg tussen de Seniorenraad en de gemeente Berg en Dal: zowel ambtelijk als met de wethouder/portefeuillehouder.

De Seniorenraad houdt zich bezig met:

 • Wonen en woonomgeving: Ouderen moeten in staat gesteld worden zo lang mogelijk, en bij voorkeur in de eigen woonomgeving, zelfstandig te blijven wonen en functioneren. Daarom: voldoende voor ouderen geschikte en betaalbare woonruimten, met een goede spreiding over de verschillende woonkernen.
 • Zorg en welzijn: In de diverse woonkernen moeten er voldoende zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn, afgestemd op de behoefte daaraan.
 • Vervoer/mobiliteit: Zorg voor een voor ouderen bruikbaar pakket van openbare vervoersvoorzieningen, zoals: een fijnmazig openbaar vervoernet, betaalbaar en op-tijd, ook op afroep beschikbaar, en waar nuttig de inzet van buurtbussen.
 • Veiligheid: Ook ouderen moeten zich in hun woonomgeving en op andere plaatsen in de gemeente echt veilig kunnen voelen. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld: verlichting achterpaden, voorkomen en tegengaan van jeugdoverlast, inbraak- en diefstalpreventie. Verkeersveiligheid is in de wijken te verbeteren door het instellen van 30 km-zones, snelheidscontroles, veilige oversteekplaatsen, begaanbare trottoirs enz. Collectieve belangenbehartiging: de Seniorenraad behartigt de belangen van de senioren in de gemeente als totaliteit. Er is dus geen sprake van individuele belangenbehartiging. Hiervoor kan men een beroep doen op de ouderenbonden, vakbonden, enz… 


Onze partners:
De Seniorenraad heeft regelmatig contact met de ouderenbonden en -verenigingen in de gemeente Berg en Dal, Stichting Forte Welzijn, WMO Adviesgroep, Oosterpoort Wooncombinatie. Vooral de ouderenbonden en -verenigingen hebben voor de Seniorenraad een signaalfunctie.

Image
Image

De Seniorenraad is als volgt samengesteld:

 • Herman Verblackt, Groesbeek: voorzitter
 • Jan van Loon, Groesbeek: secretaris
 • Harry Deeken, Millingen, penningmeester
 • Henk Hubbers, Groesbeek, KBO Groesbeek/De Horst
 • Thérès Wieland-Ruth, Beek
 • Jo Willemsen, Millingen, KBO Millingen a/d Rijn
 • Paul Ekelschot, Leuth
 • Tonja Nijenhuis, Millingen