Nieuws

In Memoriam Sjef Wieland

4 februari jongstleden overleed, na een lang ziekbed, Sjef Wieland uit Ooij op 77-jarige leeftijd.
 
Sjef was sinds 2011 voorzitter van de KBO in Ooij en in die hoedanigheid ook jarenlang bestuurslid van de Stichting Seniorenraad Berg en Dal. Hij had daar ook de rol van penningmeester.
Sjef was een aimabele man die zich met hart en ziel inzette voor de Ooijse gemeenschap, niet alleen voor de senioren maar ook op andere terreinen, zoals voetbalvereniging SVO’68 en de basisschool in Ooij.
Hij was altijd actief deelnemer aan de bestuursvergaderingen van de Seniorenraad om de belangen van Ooij te behartigen en te verdedigen. Hij stelde zich altijd positief en coöperatief op en leverde een wezenlijke bijdrage aan de goede en vruchtbare samenwerking met de gemeente.
 
Wij zullen Sjef altijd in dankbaarheid blijven herinneren en wensen zijn vrouw Bets en de kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe in het een plaats geven van dit grote verlies.
Foto Sjef Wieland rouwkaartsmall